INTERACTIVE LIVE ENGLISH COURSES

NO TIME  for attending courses? With us you can learn online. 

Advanced Speaking Courses will improve your English in no time... 

10 lessons 

každou středu 

od 3. května 2017

These lessons are for upper intermediate/advanced level students. If your competency is high, but you find speaking fluently with native speakers a challenge, this course is for you.

Our focus is mainly on speaking and listening activities.

UPOZORNĚNÍ: OMEZENÝ POČET MÍST! JEŠTĚ 9 ÚČASTNÍKŮ

The Main Benefits...

List Four Main Benefits of our Interactive Live English Courses Here...

We are using all devices 

Main Benefit #1

Great course and lesson planning with a lot of activities relevant to certain topics. 

Main Benefit #2

Your teacher stands behind you and controls your work, homework, preparation. You always know what you are supposed to do in class and off the class.

Main Benefit #3

Your teacher is IN THE CLASS LIVE to reflect to all your activities, questions, to correct your mistakes either in pronunciation or grammar. 

Main Benefit #4

In Your teacher controls all your homework that is set in advance. 

If you need help, the teacher is there to help you with all tasks.

What Are You Waiting For?

Video Presentation 1

Video Presentation 2

Filip Gregovský, 33 years, technical engineer, Zlín – Malenovice

Teaching is done in very friendly atmosphere with focus on individual improvement of each pupil, directly in the fields where it is most needed. Lessons thus becoming very effective and you can see an improvement after just a few lessons. Mrs. Koseva is also very cheerful and pleasant woman and I highly recommend her lessons.

Výuka je vedena ve velmi příjemné atmosféře s důrazem na zdokonalení se na rovině osobních potřeb každého žáka, je řízena přímo na oblasti, kde je třeba se zdokonalit. Lekce se tím pádem stávají velmi efektivními a již po několika absolvovaných lekcích můžete sledovat zlepšení. Paní Koseva je také velmi veselá a příjemná osoba a její hodiny velice doporučuji. 

Eva Sudolská, 31 let

Paní Karla je výborná učitelka, díky ní se nebojím využívat svoji angličtinu v praxi. Vyšla mi ve všem vstříc, co se týče výuky i mých potřeb. Učení s ní je více přínosnější než v jazykové škole, protože se mi věnuje individuálně, tudíž se více naučím za kratší dobu. DOPORUČUJI.

Copyright 2017 (c) All Rights Reserved
Privacy Policy - Disclaimer - Terms of Service

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.