INTERACTIVE LIVE ENGLISH COURSES

NO TIME  for attending courses? With us you can learn online. 

Interactive Live English Courses will improve your English in no time... 

Zamluvte si hodinu na zkoušku!

  • Zamluvte si zkušební hodinu
  • Zkušební hodina trvá cca 15 minut
  • v hodině se představíte - you will introduce yourself
  • řeknete Karle, proč se učíte anglicky - you will tell Karla why you are learning English
  • budete mluvit o svých cílech, kam se chcete v angličtině dostat - you will talk about your learning goals and objectives
  • Karla vám navrhne absolvování PLACEMENT TESTU a vyhodnotí vaši úroveň, navrhne kurz, případně vás zařadí do kurzu - Karla will advice you PLACEMENT TEST, she will evaluate your level of English, she will advise you a course or enrol you in a course

The Main Benefits...

List Four Main Benefits of our Interactive Live English Courses Here...

We are using all devices 

Main Benefit #1

Skvělé kurzy a plán hodiny se spoustou aktivit, které se vztahují na témata.

Main Benefit #2

Učitel vás podporuje a provází úkoly přímo v hodině. V kurzu vždy víte, co se od vás v hodinách a mimo hodiny očekává.

Main Benefit #3

 Váš učitel vystupuje V HODINÁCH ŽIVĚ a reflektuje na všechny aktivity, dotazy, opravuje chyby ve výslovnosti, nebo gramatice.

Main Benefit #4

Učitel zadává domácí úkoly, které pak kontroluje, případně vepisuje své poznámky k vašim chybám.

Proč ještě čekat?

Video Presentation 1


Video Presentation 2


Jak kurzy probíhají

  • Karla zašle každému účastníku kurzu před hodinou materiál k pročtení a nastudování (knihu, videa, články, praktické aktivity)

  • Hodina probíhá 45 minut. Lekce kombinuje čtyři oblasti: reading, writing, speaking, listening. Hlavní důraz je kladen na konverzaci. Karla vyzývá účastníky k aktivní účasti v online hovorech, kde si může student zapnout mikrofon, sluchátka, kameru (dle jeho volby), v hodině se procvičuje výslovnost, učí se nová slovíčka, fráze, procvičují se listening activities, cílem je, aby účastník po skončení kurzu mluvil sebevědomě a věděl, proč jakou frázi, nebo čas používá. Z autentických poslechů se vypisují a rozebírají zajímavé a využitelné fráze. Karla během výuky opravuje chyby účastníků, vyzývá k opravě druhé, vysvětluje důležité části, po skončení zadává domácí úkol, který následně opraví.

  • Ve třetí části kurzu je zadán domácí úkol, který pak Karla opraví a vyhodnotí chyby. Účastníci jsou dále vyzváni k tomu, aby sledovaly další odkazy, které Karla navrhne k dalšímu samostatnému studiu. 


Filip Gregovský, 33 years, technical engineer, Zlín – Malenovice

Teaching is done in very friendly atmosphere with focus on individual improvement of each pupil, directly in the fields where it is most needed. Lessons thus becoming very effective and you can see an improvement after just a few lessons. Mrs. Koseva is also very cheerful and pleasant woman and I highly recommend her lessons.

Výuka je vedena ve velmi příjemné atmosféře s důrazem na zdokonalení se na rovině osobních potřeb každého žáka, je řízena přímo na oblasti, kde je třeba se zdokonalit. Lekce se tím pádem stávají velmi efektivními a již po několika absolvovaných lekcích můžete sledovat zlepšení. Paní Koseva je také velmi veselá a příjemná osoba a její hodiny velice doporučuji. 


Eva Sudolská, 31 let

Paní Karla je výborná učitelka, díky ní se nebojím využívat svoji angličtinu v praxi. Vyšla mi ve všem vstříc, co se týče výuky i mých potřeb. Učení s ní je více přínosnější než v jazykové škole, protože se mi věnuje individuálně, tudíž se více naučím za kratší dobu. DOPORUČUJI.

Copyright 2017 (c) All Rights Reserved
Privacy Policy - Disclaimer - Terms of Service

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.