INTERACTIVE LIVE ENGLISH COURSES

NO TIME  for attending courses? With us you can learn online. 

Interactive Live English Courses will improve your English in no time... 

10 hodin + 2 bonusové hodiny

Pre-Intermediate

Intermediate

Pre-Intermediate, každý čtvrtek, 19:30 - 20:30,

květen 2017

Intermediate, každou středu, 19:30 - 20:30,

květen 2017

  • zažazení do kurzu na základě PLACEMENT TESTU, který vyhodnotí vaši úroveň Aj. Přečtěte si naše FAQs ZDE
  • opakování gramatických jevů prakticky ve větách
  • cvičení, konverzační cvičení, tvoření vět online
  • aktivity a domácí úkoly před hodinou, po hodině
  • tématické vedení hodin - slovní zásoba a fráze řazené tématicky (Personal description, Home, Job, Sport, Entertainment)
  • zaslání veškerých materiálů k výuce (učebnice, video prezentace, spousta odkazů na praktické online stránky k procvičování)
  • Tipy a Triky využitelné ve výuce anglického jazyka
  • Upozornění: Omezený počet míst v každém kurzu!
  • UPOZORNĚNÍ: OMEZENÝ POČET MÍST! JEŠTĚ 5 UCHAZEČŮ

Hlavní výhody...

4 hlavní výhody našich Interaktivních Live English Courses zde...

Využíváme všechna zařízení. 

Main Benefit #1

Skvělé kurzy a plán hodiny se spoustou aktivit, které se vztahují na témata.

Main Benefit #2

Učitel vás podporuje a provází úkoly přímo v hodině. V kurzu vždy víte, co se od vás v hodinách a mimo hodiny očekává.

Main Benefit #3

 Váš učitel vystupuje V HODINÁCH ŽIVĚ a reflektuje na všechny aktivity, dotazy, opravuje chyby ve výslovnosti, nebo gramatice.

Main Benefit #4

Učitel zadává domácí úkoly, které pak kontroluje, případně vepisuje své poznámky k vašim chybám.

Proč ještě čekat?

Video Presentation 1

Video Presentation 2

Filip Gregovský, 33 years, technical engineer, Zlín – Malenovice

Teaching is done in very friendly atmosphere with focus on individual improvement of each pupil, directly in the fields where it is most needed. Lessons thus becoming very effective and you can see an improvement after just a few lessons. Mrs. Koseva is also very cheerful and pleasant woman and I highly recommend her lessons.

Výuka je vedena ve velmi příjemné atmosféře s důrazem na zdokonalení se na rovině osobních potřeb každého žáka, je řízena přímo na oblasti, kde je třeba se zdokonalit. Lekce se tím pádem stávají velmi efektivními a již po několika absolvovaných lekcích můžete sledovat zlepšení. Paní Koseva je také velmi veselá a příjemná osoba a její hodiny velice doporučuji. 

Eva Sudolská, 31 let

Paní Karla je výborná učitelka, díky ní se nebojím využívat svoji angličtinu v praxi. Vyšla mi ve všem vstříc, co se týče výuky i mých potřeb. Učení s ní je více přínosnější než v jazykové škole, protože se mi věnuje individuálně, tudíž se více naučím za kratší dobu. DOPORUČUJI.

Copyright 2017 (c) All Rights Reserved
Privacy Policy - Disclaimer - Terms of Service

This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.